Görüş / Öneri Formu - Detagen
GÖRÜŞ/ÖNERİ FORMU
Doküman No: DTG.KLT.FR.08
Yürürlük Tarihi: 10.10.2019
Revizyon No: 00
Revizyon Tarihi: -
Sayfa No:1/1
Bu form; sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sunulan hizmetler ile ilgili olarak yaşadığınız ve gözlemlediğiniz sorunları / önerilerinizi bildirmeniz için hazırlanmıştır. Bildiriminiz tarafımızca en kısa sürede incelenerek size, önlemler ve düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir. İlgilerinize ve katkınıza teşekkür ederiz.
Öneri ya da Şikayette bulunan;
Tarih:
Öneri ya da Şikayette bulunulan Hizmet:
ŞİKAYETTE BULUNAN KİŞİNİN (İsteğe Bağlı)
Adı/Soyadı :
E-Posta :
Adresi :
Telefon No :
ŞİKAYET VEYA ÖNERİ