Hakkımızda - DETAGEN - Kayseri

Özel Deta-Gen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

DETAGEN Genetik Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak;

Yolculuğumuz; 2008 yılında Kayseri'de başlamıştır.

2010 yılında Detagen, Malatya-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genetik Laboratuvar ihalesini alarak, Kamu Hastanelerinde de Genetik Laboratuvarı alanında hizmet vermeye başlamıştır. Sonrasında hizmet alanını ulusal çapta hızla artırmıştır.

Detagen 2010 yılı itibariyle sektörde yakaladığı ivmeyi koruyabilmek adına, genetik laboratuvarı alanında yeni yatırımlar yapmaya başlamıştır. 2015 yılına gelindiğinde ileri Ar-Ge projeleri üretmek için Erciyes Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile çeşitli protokoller imzalamıştır.

2019 yılı sonunda Detagen yeni bir yapılanmaya gitmiş ve ilk olarak Erciyes Teknopark bünyesinde Ar-Ge ve üretim Merkezi kurmuştur. Kurmuş olduğu bu merkezde, iki mühendis, yedi biyolog/moleküler biyolog, üç tekniker ile günümüzde çeşitli Ar-Ge ve üretim faaliyetleri yürütmektedir.

2020 yılı ocak ayında COVID-19 salgını öncesinde ülkemizin aşı tedarik ve üretim açığını fark edilip, Detagen tarafından %100 sermaye ile Detavax Aşı Araştırma A.Ş. firması kurulmuştur. Detavax ın kurulması ile Ar-Ge yatırımlarımız daha da güçlenmiştir.

2021 yılında ihtiyaçlar göz önüne alınarak Patoloji-Sitoloji Laboratuvarı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı kurulmuştur.

11 Nisan 2022 tarihi itibariyle, Detagen olarak bünyesinde iki M.D. Prof, üç M.D. Specialist, bir M.D, beş Mühendis, olmak üzere alanında uzman lisans ve yüksek lisans mezunu toplam 100 personel istihdamı ile Kayseri Merkez olmak üzere, Samsun, Erzurum, Şanlıurfa, Konya ve Isparta illerinde laboratuvar hizmetleri verilmektedir.

Detagen A.Ş, yaptığı yatırımlar ile son yıllardaki cirosunu yıllık %100’ün üzerinde artırmayı başarmıştır. Detagen’in bu başarıları ulusal ve uluslararası mecrada adının sıkça anılmasını sağlamıştır. Detagen’in elde etmiş olduğu bu yükseliş bazı önemli uluslararası firmaların Türkiye partneri olmasını sağlamıştır. Biontech ile yapmış olduğu anlaşma sonrasında, 2022 Mart ayında “DETAGEN US CORP.” ismiyle ABD New Jersey’de yeni bir şirket kurulmuştur.

Misyonumuz:

Sağlık, bilim, eğitim, üretim, Ar-Ge.

Vizyonumuz:

Üst düzey teknoloji ile sürdürülen tanı teşhis ve değerlendirme, hizmetlerimiz yanında, bilimsel araştırmalara ışık tutan ekibi ve altyapısıyla, Türkiye'ye model ve dünyada referans gösterilen bir merkez olmak, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak.

‘’Güvenilir, yenilikçi sürdürülebilir’’ hizmet sunmak.