Gizlilik Politikası -Özel Deta-Gen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

DETAGEN GENETİK TANI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ GİZLİLİK POLİTİKASI

DETAGEN Genetik Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi Anonim Şirketi faaliyetlerinde; TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar İçin Şartlar ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak, risk yönetimini güvence altına almayı, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmeyi ve bilgi güvenliği ile il gili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkileri bu kapsamda düzenlemeyi ana teması olarak belirlemiştir.

DETAGEN Genetik Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi Anonim Şirketi ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini ve paylaşılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ederiz.

Bu doğrultuda Gizlilik Politikamız;

  • Hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizlerin ve hizmetlerin verilmesinde bilimsel temele dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemek,
  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı DETAGEN Genetik Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi Anonim Şirketinin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
  • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan erişebilirlik, bütünlük ve gizliliğin sürekliliğini sağlamak.
  • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak.
  • Tüm çalışanların sürekli eğitimler ile Bilgi Güvenliği ve gizliliği konusunda farkındalığını sağlamak
  • Gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm Bilgi Güvenliği ve Gizliliği açıklarının dikkate alınmasını sağlamak
  • Bilgi Güvenliği ve Gizliliği konusunda sürekli değerlendirmeler ile risklerin tespiti ve kontrol edilebilirliğini sağlamak.
  • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.