Kalite Politikası - Özel Deta-Gen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi
Hakkımızda - DETAGEN - Kayseri

DETAGEN GENETİK TANI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ KALİTE POLİTİKASI

DETAGEN Genetik Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak; verdiğimiz hizmetlerin bilim ve tekniğe uygun olarak, isteklere cevap verecek şekilde geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi temel amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen hususları yürüttüğü faaliyetlerde çalışmaktan mutluluk duyan, konularında uzman, yetkin, güler yüzlü ekibimiz ile taahhüt etmekteyiz;

Güvenilir ve doğru sonuçlar vermeye odaklı tıbbi genetik laboratuvar hizmeti sunmak ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek,

Hasta, klinisyen ve danışan taleplerini dikkate alarak, değerlendirip iyileştirici faaliyetlerde bulunmak ve paydaşlarının memnuniyetini her koşulda amaç edinmek,

Yönetim ve personel olarak tüm birimlerde kaliteli hizmet bilincini yerleştirmek ve eğitim programları oluşturarak çalışanların kalite arttırma faaliyetlerine katılımını sağlamak,

Hasta Kabul hizmetlerinde, düzenli mekânlarda, nazik, bakımlı, güler yüzlü, kibar, empati gücü yüksek personelimiz ile hastaya değer veren bir hizmet sunmak,

İyi eğitilmiş ve kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan personel, kabul gören test yöntemleri ve gelişmiş cihazlar kullanarak sürekli bilgi üreten modern bir laboratuvar olmak,

Hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizlerin ve hizmetlerin verilmesinde bilimsel temele dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemek,

Uluslararası ‘TS EN ISO/IEC 15189 Kalite Yönetim Sistemi’ standardına, bilim ve teknolojideki yeniliklere uygun şekilde kalitemizi ve yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.

Çalışanların ulusal ve uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek, yürümekte olan çalışmalara bizzat dahil olarak, klinik ve laboratuvar kapsamında en güncel bilgilere ulaşmak ve hastalarımıza sunmak.