DETA-GEN Genetik Tanı Merkezi
6698 SAYILI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizi korumaktadır.

Aydınlatma Formu Sözleşmeler

Aydınlatma Formu

KVKK Müşteri Aydınlatma Formu
- 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA -

HASTA BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ - SÖZLEŞMELER aşağıdaki gibidir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

KVKK Gizlilik Formunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Kişisel Veri Başvuru Formu

KVKK Kişisel Veri Başvuru Formunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

KVKK Hasta Aydınlatma Formu

KVKK Hasta Aydınlatma Formunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

KVKK - SMS-email izin Açık Onay

KVKK SMS-email izin Açık Onay Formunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

DETA-GEN LABORATUVARI KİŞİSEL VERİLERE DAİR AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Değerli Hastamız, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun temel amacı olan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusu bizim için de çok önemlidir. Bu nedenle laboratuvarımızda bulunan kişisel bilgilerinizi, size laboratuvar hizmeti sunmak için kullanıyor ve güvenle saklıyoruz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine gerekli önemi vermekteyiz. KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirme ve kişisel verilerinize ilişkin politikamız aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kişisel Veri Paylaşım İzni

DETA-GEN Genetik Hastalıkları Tanı Laboratuvarı’nın siz değerli hastalarımıza laboratuvar hizmetlerini sunarken, ne tür kişisel verilere ihtiyaç duyduğunu, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, DETA-GEN Genetik Hastalıkları Tanı Laboratuvarı’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır. DETA-GEN Genetik Hastalıkları Tanı Laboratuvarı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla, laboratuvar hizmetlerimiz ile bağlantılı ve sınırlı olarak talep ettiğimiz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kullanılacak, kaydedilecek, muhafaza edilecek, sadece kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Sözleşme Türleri

KVKK Müşteri Aydınlatma Formu - 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SÖZLEŞMELER
aşağıdaki gibidir.

Üyelik Sözleşmesi

Görüntülemek için tıklayınız.

Gizlilik Sözleşmesi

Görüntülemek için tıklayınız.

Ön Bilgilendirme Formu

Görüntülemek için tıklayınız.

KVKK Hasta Aydınlatma Formu

Görüntülemek için tıklayınız.

Kişisel Veri Başvuru Formu

Görüntülemek için tıklayınız.

KVKK - SMS / Email izin Açık Onay

Görüntülemek için tıklayınız.

İletişim

Tacettin Veli Mah.
Deliklitaş Cad. No:12/A
Melikgazi / KAYSERİ

bilgi@detagen.com.tr

+90 352 231 3123

Your message has been sent. Thank you!