Laboratuvar Hizmetleri - DETAGEN - Kayseri

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Tasarımı, Kurulumu ve İşletme Hizmetleri
DETA-GEN; laboratuvar tasarımı ve işletme gereksinimlerinizi karşılamak için kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Gerekli analizler için laboratuvarların doğru bir şekilde ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için kapsamlı bir teknik danışmanlık sunmaktadır.

Laboratuvar Tasarımı
Sipariş yapan birimin amaçlarına uygun ve ruhsatlandırma kriterlerini tam olarak sağlayacak şekilde laboratuvarın tasarımı gerçekleştirmekteyiz

Laboratuvar Kurulumu
Önceden tasarlanmış ve sipariş yapan birimin onayladığı tasarıma uygun olarak laboratuvar kurulumu yapmaktayız.

Laboratuvar İşletme
Laboratuvarlarda gerekli testlerin yapılması ve analizinin sağlanması için gerekirse personel sağlamaktayız. Ayrıca danışmanlık yolu ile destek vermekteyiz. Yapılan testlerin faturalandırılması. Altyapının yetersiz kaldığı durumlarda ise ihtiyaç duyulan analiz aşamalarının merkezimizde yapılmasını sağlamaktayız.

Laboratuvar Hizmetleri

 • Array - Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon
 • Delesyon Analizi
 • Dizi Analizi
 • Doku Kültürü
 • Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH)
 • Kantitatif Florasan PCR
 • Kantitatif Real Time PCR ve Ekspresyon Analizleri
 • Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon
 • Metilasyon Çalışmaları
 • Microarray Ekspresyon Çalışmaları
 • Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA)
 • Multipleks PCR
 • PCR - Jel Elektroforezi
 • Real Time PCR-Mutasyon Testleri
 • Sitogenetik
 • SNP Mikro-Array
 • STR Analizi
 • Yeni Nesil Dizileme