Bilimsel Projeler - DETAGEN - Kayseri

Bilimsel Projeler

 • Projenizle ilgili öngörülen moleküler genetik mekanizmaların ve yolakların araştırılması ve sunulması
 • Projenizle ilişkili literatürün taranarak kaynaklar dahil olacak şekilde araştırma konusunun ve/veya konularının sunulması
 • Uygun genetik ve epigenetik temelli (polimorfizm, gen dizilenmesi, mRNA ekspresyonu, DNA metilasyonu vs.) moleküler yöntemlerin tasarlanması
 • Genetik laboratuvar yöntemlerin tasarlanması
 • Laboratuvar analizlerin sağlanması (Primer-oligo tasarımı ve kurulumu, Dizi Analizi (Sanger ve YND), Real Time PCR, Microarray Uygulamaları vs.)
 • Elde edilen ve/veya elinizde mevcut bulunan sonuçlarınızın istatistiksel analizlerinin yapılması
 • Çalışmanızın kolay anlaşılmasını sağlayacak görsellerin (Şekil, diyagram, grafikler vs.) tasarlanması
 • Yapılan araştırmanızın sonucunda elde edilen verilerin literatürle kıyaslanarak ve kaynak belirtilerek tartışma şeklinde sunulması
 • Projenizin makale şeklinde tasarlanması
 • Kaynakların hızlı şekilde kütüphane programları (EndNote vs.) kullanılarak düzenlenmesi
 • Çalışmanızın İngilizce çevirisinin yapılması ve/veya düzenlenmsinin yapılması
 • İntihal yüzdesinin değerlendirilmesi ve azaltılması
 • Projenizle ilgili evrak işlerinde ve dergi seçiminde konsültasyonun sağlanması
 • Makalenin dergilere gönderilmesi ve değerlendirme sürecinin takibi
 • Akademik prezantasyon ve posterlerin tasarlanması