Tolbutamide poor metabolizer- DETAGEN Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

Tolbutamide poor metabolizer

Test Türü : Moleküler
Test Adı : Tolbutamide poor metabolizer
Gen Adı : CYP2C9
OMIM No : 601130
Phenotype Number :
LOKASYON GRCh38 : 10:94,938,657-94,990,090
Numune Türü : EDTA'lı KAN
Sonuç Süresi : 45-60 Gün
Transfer Şekli : 4° / 30°
SUT Kodu : G100390
İşlem Adı : Yeni Nesil DNA Dizileme, 1 Gen
Yöntem : Dizileme
Ref SEQ : NM_000771
Diğer Bilgiler :