Periodontitis 1, juvenile- DETAGEN Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

Periodontitis 1, juvenile

Test Türü : Moleküler
Test Adı : Periodontitis 1, juvenile
Gen Adı : CTSC
OMIM No : 602365
Phenotype Number : 170650
LOKASYON GRCh38 : 11:88,293,591-88,337,735
Numune Türü : EDTA'lı KAN
Sonuç Süresi : 45-60 Gün
Transfer Şekli : 4° / 30°
SUT Kodu : G100390
İşlem Adı : Yeni Nesil DNA Dizileme, 1 Gen
Yöntem : Dizileme
Ref SEQ : NM_001814
Diğer Bilgiler :