Coenzyme Q10 deficiency, primary, 6- DETAGEN Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

Coenzyme Q10 deficiency, primary, 6

Test Türü : Moleküler
Test Adı : Coenzyme Q10 deficiency, primary, 6
Gen Adı : COQ6
OMIM No : 614647
Phenotype Number : 614650
LOKASYON GRCh38 : 14:73,949,925-73,963,669
Numune Türü : EDTA'lı KAN
Sonuç Süresi : 45-60 Gün
Transfer Şekli : 4° / 30°
SUT Kodu : G100390
İşlem Adı : Yeni Nesil DNA Dizileme, 1 Gen
Yöntem : Dizileme
Ref SEQ : NM_182476
Diğer Bilgiler :