Pseudoachondroplasia- DETAGEN Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

Pseudoachondroplasia

Test Türü : Moleküler
Test Adı : Pseudoachondroplasia
Gen Adı : COMP
OMIM No : 600310
Phenotype Number : 177170
LOKASYON GRCh38 : 19:18,782,772-18,791,304
Numune Türü : EDTA'lı KAN
Sonuç Süresi : 45-60 Gün
Transfer Şekli : 4° / 30°
SUT Kodu : G100390
İşlem Adı : Yeni Nesil DNA Dizileme, 1 Gen
Yöntem : Dizileme
Ref SEQ : NM_000095
Diğer Bilgiler :