Achalasia-addisonianism-alacrimia syndrome- DETAGEN Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

Achalasia-addisonianism-alacrimia syndrome

Test Türü : Moleküler
Test Adı : Achalasia-addisonianism-alacrimia syndrome
Gen Adı : AAAS
OMIM No : 605378
Phenotype Number : 231550
LOKASYON GRCh38 : 12:53,307,455-53,321,609
Numune Türü : EDTA'lı KAN
Sonuç Süresi : 45-60 Gün
Transfer Şekli : 4° / 30°
SUT Kodu : G100390
İşlem Adı : Yeni Nesil DNA Dizileme, 1 Gen
Yöntem : Dizileme
Ref SEQ : NM_015665
Diğer Bilgiler :