Bilinen Mutasyon (2 bölge)- DETAGEN Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

Bilinen Mutasyon (2 bölge)

Test Türü : Moleküler
Test Adı : Bilinen Mutasyon (2 bölge)
Gen Adı :
OMIM No :
Phenotype Number :
LOKASYON GRCh38 :
Numune Türü : EDTA'lı KAN
Sonuç Süresi : 30-45 Gün
Transfer Şekli : 4° / 30°
SUT Kodu : G100380
İşlem Adı : Konvansiyonel (Sanger) DNA Dizileme, 2-5 reaksiyon
Yöntem :
Ref SEQ : -
Diğer Bilgiler :