Sitogenetik - Detagen Blog
Sitogenetik

Sitogenetik

Sitogenetik, genetiğin kromozomları sayı ve yapıca inceleyen bölümüdür.Sitogenetik analizde kromozomlar, kan, cilt, amniyotik hücreler gibi bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerden elde edilirler. Ayrıca kromozomlar kemik iliği, koryonik villus, testis gibi bazı dokulardan da direkt olarak elde edilebilir.

Bazı genetik hastalıkların tanısı sitogenetik analiz ile konulabilir.

Sitogenetik analiz; ileri yaş gebeliklerde, hamilelik sürecinde veya doğum sonrasında saptanmış büyüme ve gelişme geriliklerinde (cinsiyet gelişim bozuklukluları, kısa boy, entelektüel gerilik vb.), gebe kalınamaması, tekrarlayan düşük veya ölü doğumda, ailenin birinci derece yakınlarında bilinen ya da şüphelenilen bir kromozom bozukluğu olmasında, kanser hastalarının tanı ve takibi gibi birçok durumda gereklidir.

Sitogenetik analizinin yapılabilmesi için öncelikle ne için yapılacağı ve hangi yöntemin kullanılacağı belirlenmelidir. Örneğin bu test, hematolojik kanser tanısı için yapılıyorsa kemik iliği gibi dokulardan biyopsi yapılmalı ve sitogenetik çalışma bu dokudan planlanmalıdır. Eğer test, çocukta kısa boy veya entelektüel gerilik gibi bir nedenle yapılıyorsa, çoğunlukla venöz kan örneği veya deri biyopsisi gibi örneklerden yapılır. Öte yandan test, hekim uygun görürse, gebelik esnasında, amniyotik sıvı ya da çocuğa ait dokudan da yapılabilir.

DETAGEN teknolojik alt yapı ve bilgisi ile tüm sitogenetik analizlere cevap verebilecek, güvenilir bir merkez olarak çalışmalarını sürdürmektedir.