Likit Biyopsi Nedir? - Detagen Blog
Likit Biyopsi Nedir?

Likit Biyopsi Nedir?

Kanser heterojen bir hastalıktır. Tek bir klondan köken alsa bile zamanla hücreler birbirlerinden farklı mutasyonlar(hatalar) geliştirmeye başlar. Dokudan yapılan biyopsi ile kanserdeki mutasyonlar tespit edilebilmektedir. Ancak kanser dinamik bir süreç olduğu için bu anlık mutasyon bilgisi hastanın veya doktorun ihtiyacı olan bilgiyi sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Kanserin bu dinamik sürecinde gelişen mutasyonları tespit edebilmek için likit biyopsi tekniği geliştirilmiştir. Likit biyopsi kanser hücrelerini veya kanser hücrelerinin parçalanmasıyla ortaya çıkan DNA, RNA veya protein (eksozom) parçalarını analiz eden bir yöntemdir. Tümörde meydana gelen mutasyonları tespit etmeye yarar.

Neden Likit Biyopsi Yapılır?

 • Tümör varlığının erken tespiti için veya köken aldığı doku (primeri) bilinmeyen tümörlerin kökenin tespitinde
 • Kanser tanısı almış bireylerin takibinde ve prognozlarının belirlenmesinde
 • Tedavide uygun ilaçların seçilmesinde
 • Tedavi sonrası ilaç direncinin tespit edilmesinde
 • Nüks (tekrarlama)’ün saptanmasında
 • Yeni mutasyonların tespit edilmesinde

Likit Biyopsinin Avantajları Nelerdir?

 • Herhangi bir cerrahi işlem gerektirmez.
 • Doku biyopsisi (örneklemesi) yapılma imkanı olmayan hastalarda kullanılabilir.
 • Tekrarlanabilir.
 • Tümör heterojenitesini ve tümörün dinamik sürecini değerlendirebilir.

Likit Biyopsinin Sınırlamaları Nelerdir?

 • Laboratuvar ve klinik protokoller için tüm dünyada henüz tam bir standardizasyon sağlanamamıştır.
 • Testlerin duyarlılığı ve özgüllüğü değişkenlik gösterebilir.
 • Meme kanseri başta olmak üzere henüz bazı kanser türlerinde kullanımı vardır.
 • Histolojik değerlendirmeyi içermez.

Likit Biyopsi Hangi Kanser Türlerinde Yaygın Olarak Kullanılır?

 • Meme kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Kolon kanseri
 • Mide kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Prostat kanseri
 • Lösemi ve lenfomalar