Kanser Genetiğini Kimler Yaptırmalı? - Detagen Blog
Kanser Genetiğini Kimler Yaptırmalı?

Kanser Genetiğini Kimler Yaptırmalı?

Kanser Genetiği Yatkınlık Testini Neden Yaptırmalıyım? 

Kanser genetiği testi ile hastanın DNA profilinin uygun bölgelerine bakılarak kansere yatkın olup olmadığı belirlenmektedir. Bazı durumlarda, belli olmayan klinik bulgular saptandığında kesin tanının konulması için kanser genetiği testi yapılmalıdır. Kanser tanısı konulan bireylerin ailelerinde de kansere eğilimin olup olmadığı belirlenmeli ve hastalık potansiyeline sahip bireyler tespit edilerek, önlem alınması sağlanmalıdır.