BenchMark Özel Boyama Cihazı - Detagen Blog
BenchMark Özel Boyama Cihazı

BenchMark Özel Boyama Cihazı

Hücre ve doku içinde bulunan bazı enzimlerin ya da makromoleküllerin lokalizasyonlarını incelemeye yardımcı olur. Sistem incelenecek olan bir makromeleküle karşı geliştirilmiş olan bir antikorun ortaya konulmasıdır. Dokuda saptanmaya çalışılan protein antijen, bu proteinin saptanması için yararlanılan protein ise antikordur. Bu yöntemde, bir doku içerisindeki aranan antijenler; antikor uygulanması ve antikorun antijene spesifik bir şekilde bağlanması sonucu tanımlanabilir.

Araştırma ya da patoloji laboratuvarlarında, immünohistokimyasal reaksiyonlar farklı durumlarda uygulanır.

En önemli uygulamalar:

 1. tümör hücrelerinin histogenetik tanısı,
 2. tümörün alt tiplerinin belirlenmesi (örneğin, lenfoma gibi)
 3. malignant tümörün ilk bölgesinin karakterize edilmesi,
 4. bazı hastalıklarda, tedaviye yönelik belirtilerin ve prognostik faktörlerin araştırılması,
 5. iyi huylu ve kötü huylu tümör ayrımının yapılması,
 6. hücre tarafından salgılanan yapıların ve materyalin anlaşılmasıdır.

Bu boyama yöntemi manuel olarak yapılabileceği gibi bu amaçla geliştirilmiş özle cihazlarla da uygulanabilir. BenchMark sistemi in vitro tanı amacıyla histolojik veya sitolojik numuneleri spesifik immunohistokimyasal veya in situ hibridizasyon reaktifli mikroskop camları üzerinde otomatik olarak boyama için kullanılır.

Sistem, histoloji süreçleri hakkında uzman olan ve temel bilgisayar kullanma yeterliliğine sahip histoteknolojist ya da laboratuvar teknisyenleri gibi eğitimli personelin kullanması amacıyla geliştirilmiştir. Sistem, anatomik klinik ya da araştırma laboratuvar ortamlarında kullanılmak için geliştirilmiştir.

BenchMark Özel boyama cihazı ile;

 • İmmünohistokimya, İkili/Üçlü İmmünohistokimya, in situ hibridizasyon ve Fluorescein isothiocyanate gibi florasan boyama testleri otomatik olarak yapılabilmesi,
 • Bir boyama sırasında 20 farklı camın tümü için bireysel inkübasyon sürelerini ve sıcaklıklarını özelleştirmek,
 • Tam otomasyonla boyama kalitesi artırılarak yeniden çalıştırma oranlarını azaltılır
 • Boyama prosedürü standart hale getirilmesi,
 • Bağımsız slayt ısıtıcıları, sıvı lamel ve hava girdaplı karıştırma teknolojileri sayesinde tek tip boyama sağlanması,
 • Kullanıma hazır reaktifler, tam otomatik sıcak uygulama, parafin giderme, boyama ve bağımsız slayt ısıtma ile manuel süreçleri ortadan kaldırması
 • Hassas kimyasal belirleme ve geniş bir kullanıma hazır tetkik menüsüne erişim mümkündür.