DETA-GEN Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi - About us

About us

A

DETA-GEN Genetik Tanı Merkezi  olarak; Klinik Genetik, Sitogenetik ve Moleküler Genetik alanlarında verdiğimiz hizmetlerin bilim ve tekniğe uygun olarak, etik, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, hizmetlerin müşteri beklentilerine cevap verecek şekilde Kalite Yönetim Şartlarına uygun olarak geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ANA politikamızdır.