DETA-GEN Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi - Koryonik Villus Örneği (CVS) Kromozom Analizi

Koryonik Villus Örneği (CVS) Kromozom Analizi

Materyal şekli : Merkezimizden temin edilen transport besiyeri içinde

Sonuç süresi : 25 gün