DETA-GEN Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi - Düşük Materyali Kromozom Analizi

Düşük Materyali Kromozom Analizi

Materyal şekli : Merkezimizden temin edilen transport besi yeri içinde / Acil durumlarda steril serum fizyolojik içinde

Sonuç süresi : 45 gün