DETA-GEN Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi - Angelman Sendromu (FISH)

Angelman Sendromu (FISH)

Materyal şekli : Heparinli kan

Sonuç süresi : 20 gün

Testin Diğer Adı : 15q11-q13 mikrodelesyon